Eğitmenlik, Sahne ve Sunum Becerileri

Eğitmenlik, Sahne ve Sunum Becerileri  Hemen Bilgi Al 

Şirketlerin, en büyük sermayelerinden bir olan çalışanlarını sürekli olarak geliştirmeleri ve güncellemeleri fark yaratmak için son derece önemlidir.
 
Günümüzde şirketler, bünyelerine yeni personel çekmek için iş ilanlarında dahi çalışanlarına yaptıkları düzenli eğitim yatırımlarından bahsetmektedir. Çalışanlar için de şirket seçimi yapılırken bu ayrıntı öne çıkmaktadır.
 
Firmalar, düzenli eğitimlerle şirket çalışanlarını ve dolayısı ile kendi gelişimlerini sürdürülebilir kılmak için iç eğitmen kaynağına da ihtiyaç duymaktadır. İç eğitimenler, eğitimlerin uçtan uca tüm sürecinden sorumlu profesyoneller oldukları için eğitmenlik yetkinliklerini geliştirmeleri ve sürekli güncellemeleri son derece önemlidir.
 
Hedef kitlelerini tanımaları, katılımcı yönetimi, sahne ve sunum becerileri ile planlama ve organize etme en önemli yetkinlikler arasında yer almaktadır. Diğer yandan, eğitimcinin motivasyonu, hitabet yeteneği, kendi öz farkındalığı ve öğrenme araçlarına hakimiyeti de diğer önemli konular arasındadır. 
 
İç eğitmenlik sürecinde sadece eğitimin tasarlanması, sunulması / aktarılması tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda eğitim etkinliğinin ölçümlenmesi de gerekir. Peter Drucker’ın dediği gibi “Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz.” Hangi ölçüm yönteminin hangi eğitimlerde kullanılması gerektiğine karar verilmesi de önemli bir eğitimci yetkinliğidir.
 
Diğer yandan işi gereği sürekli sunum hazırlayan ve sunan kişilerin de fark yaratmaları ve yaptıkları işi daha etkili gösterebilmeleri için sahne ve sunum becerileri eğitimine ihtiyaçları vardır. Özellikle sunumun akışı, içeriklerde kullanılacak görsel, grafik ve yazıların doğru kullanımı, Sahnede duruş ve beden dili, alan kullanımı ve hitabet gibi bir çok konularda gelişim fırsatları yakalanabilmektedir.
 
Ohbe danışmanlık olarak İç eğitmenlik, sahne ve sunum becerileri eğitimlerini, yılların getirdiği eğitim uzmanlığımızla yeni yaklaşımları bir araya getirerek tasarlıyoruz.

 Bu Eğitimle İlgili Hemen Bilgi Al